Venezuela

Antal invånare: 28 600 000
Huvudstad: Caracas
Ratificerade kärnkonventioner: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138

Antifackliga metoder förekom också under 2011. Det var mycket vanligt med antifacklig diskriminering, kränkningar av rätten att förhandla kollektivt och bristande respekt för tecknade avtal i såväl offentlig som privat sektor.