Singapore

Antal invånare: 4 700 000
Huvudstad: Singapore
Ratificerade kärnkonventioner: 29 - 98 - 100 - 105 (uppsagd) - 138 - 182

Utländska hushållsanställda har fortfarande mycket små möjligheter att organisera sig för att försvara sina rättigheter och kräva bättre arbetsvillkor. Facklig verksamhet är strikt reglerad och myndigheterna har stora befogenheter att ingripa. Singapore var ett av de nio läder som röstade emot att ILO:s konvention 189 (om anständigt arbete för hushållsanställda) skulle antas.