Jamaica

Antal invånare: 2 700 000
Huvudstad: Kingston
Ratificerade kärnkonventioner: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Jamaica fortsatte lida av det allvarliga problemet med människohandel – kvinnor och barn – för sexuellt utnyttjande. Hushållsanställda har fortfarande vare sig arbets- eller fackliga rättigheter. Otrygga anställningar används för att hindra facklig organisering och dessutom vidtar privata arbetsgivare direkta åtgärder för att slå sönder de organisationer som finns.