Israel

Folkmängd: 7,2 miljoner
Huvudstad: Jerusalem
Ratificerade kärnkonventioner: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknadslagen upprätthålls dåligt och brott mot den förekommer ofta. Strejkrätten är förenad med restriktioner men flera stora strejker förekom under året. Användningen av domstolsbeslut för att tvinga anställda tillbaka till arbetet under en strejk fortsatte även under 2011. Palestinska arbetare i Israel berövas ibland sina rättigheter, även om de har nödvändiga tillstånd. Israeliska minoriteter diskrimineras ibland i samband med anställningar.