Bosnien och Hercegovina

Folkmängd: 3,8 miljoner
Huvudstad: Sarajevo
Ratificerade kärnkonventioner: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetslösheten i landet är nästan 50 procent och lagarna är svaga. Arbetsgivarnas press på och avskedanden av fackligt aktiva leder till att många tappar modet och inte vågar gå med i facket. Regeringen vägrar fortsätta att tillåta en registrering av ett fackligt centralförbund för hela landet.

Rätten att strejka är allvarligt underminerad av kravet på att produktionen måste kunna fortsätta som vanligt under strejken. Att registrera en fackförening är besvärligt och tidsgränserna mycket korta.

Multinationella företag i landet motarbetar facklig organisering. Speciellt i shoppinggallerior blir de anställda hotade med avsked om de går med i facket. Men några små förbättringar skedde under året.

Trafficking av 700 arbetare, bland annat från Bosnien och Hercegovina till Azerbajdzjan har avslöjats och de väntar fortfarande på rättegång. Arbetarna exploaterades svårt och det finns starka misstankar om att de vanligt förekommande rekryteringsföretagen är fasader för trafficking och exploatering av arbetare.

Rätten till organisering är kraftigt begränsad i praktiken och arbetsgivarna använder olika typer av påtryckningar och hot för att hindra anställda från att gå med i facket. Det rättsliga skyddet fungerar dåligt och arbetslösheten är en av de högsta i Europa. Arbetstagare är därför rädda att förlora jobbet och tvingas ofta acceptera att deras rättigheter kränks. Olagliga avskedanden av fackföreningsmedlemmar och fackliga representanter fortsätter.